Ruimen 50kv kabelverbinding zuid 2 & 3 Westerschelde

Opdrachtgever: DNWG Infra
Uitvoeringstermijn: Augustus 2017 - November 2017

´╗┐De werkzaamheden vonden plaats in en rond de vaargeul van de Westerschelde tussen Baarland en  Eendragt en betroffen het olievrij maken van 2 buiten gebruik zijnde, oliegekoelde, 50kV kabels, het gefaseerd ruimen van kabeldelen van deze kabels uit de bodem van de Westerschelde (met een totale lengte van 4200m) en het verwijderen van 2 kabelborden. Van der Straaten is tijdens de aanbestedingsfase betrokken geweest bij het tot stand komen van de werkmethode, in de vorm van het indienen van een Plan van Aanpak. Tijdens de uitvoeringsfase is Van Der Straaten verantwoordelijk geweest voor het voorbereiden en realiseren van de bovengenoemde werkzaamheden.