Van der Straaten is de specialist voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het gemaal. De multidisciplinaire aanpak en het toepassen van de specialismen van Van der Straaten maken dat het gemaal de komende jaren weer up-to-date is.

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er technische onderzoeken uitgevoerd om de staat van het object vast te stellen. Tevens is het hele object 3D gescand en uitgewerkt in een 3D-model. Dit was de basis voor het nieuwe ontwerp

 

 

 

 

 

Het gemaal wordt droogezet met een tijdelijke damwand om de werkzaamheden uit te voeren.De 2 bestaande grote en kleine pomp worden vervangen, een visvriendelijke grote pomp van ca. 127,4 m3/min en een visvriendelijke kleine pomp van ca. 45 m3/min. Wanneer alle pompen gelijktijdig in bedrijf zijn kan het gemaal maximaal 172,4 m3/min uitpompen bij een statische opvoerhoogte van 1,3 meter tussen het peil in de polder en het Zuiderdiepboesem. De bestaande pompen zijn volledig verwijderd uit de beton waarna de nieuwe pomponderdelen zijn gesteld en opnieuw zijn ingebetonneerd.

 

 

Om het gemaal richting polder vispasseerbaar te maken wordt naast het gemaal een vis-opvangbak aangelegd waarin de vis gelokt wordt. Met bediening van automatische schuiven kan de vis dan de Eendrachtspolder in migreren. De vispassage bestaat uit een damwandconstructie met klapankers, een lokpomp met een capaciteit van 300m3/h en een stalen opbouw.

Het gemaal wordt voorzien van een aansluitpunt voor een noodstroomaggregaat om, ten tijde van uitval van de stroomvoorziening, de grote en de kleine pomp in bedrijf te kunnen zetten en houden. Het binnenklimaat in het gemaal wordt middels airco, ventilatie en verwarming gecontroleerd om het binnen bepaalde temperatuurgrenzen te houden. Het pand wordt door Van der Straaten volledig verduurzaamd door het plaatsen van zonnepanelen, dubbelglas en dakisolatie.

Uiteindelijk zal het object verder verfraaid worden door het uitvoeren van betonreparaties, het aanbrengen van nieuwe vloeren, luiken en slijtlagen.