Bouwbedrijf van de Linde was de hoofdaannemer binnen dit project. Ook een constructie op het water begint altijd in de bodem. De fundering van de brug ligt ver onder de waterlijn. Om te kunnen renoveren, was het noodzakelijk de waterstand rondom de brug te verlagen.
Van der Straaten was verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van een waterkerende damwandconstructie en pompinstallatie. Teneinde het beheren van de waterstand. Op deze manier kon de renovatie uitgevoerd worden zonder wateroverlast.

Verdacht gebied

In een historisch gebied staat veiligheid voor de bewoners en de medewerkers van de renovatie centraal. In de Tweede Wereldoorlog was Zierikzee een doelwit van bombardementen. De waterloop rondom de Zuidwellebrug was hierdoor een verdacht gebied. Onze afdeling Geotechniek voerde voorafgaand aan de werkzaamheden een niet-gesprongen explosieven onderzoek uit. Door middel van een fysiek onderzoek met behulp van duikers en een baggerkraan konden we het gebied officieel veilig verklaren. Met andere woorden: vrij van niet-gesprongen explosieven.

Verlagen waterpeil

Onze uitdaging binnen dit project was de moeilijk bereikbare locatie voor het afsluiten van de waterloop. “De eerste stap voor de renovatie was het verlagen van het waterpeil. Aan beide zijden van de brug plaatsten wij twee damwandschermen. Met behulp van hardhouten schotten konden wij onze kraan via deze damwandschermen op het water rijden. Met deze kraan plaatsten wij de damwandschermen tot in de oever aan de overzijde van de waterloop. Hierdoor creëerden we een waterdicht scherm waarna we de waterstand verlaagden.

Voordat we damwanden konden plaatsen voerde onze afdeling Geotechniek met ons eigen materieel een sondering uit. Hiermee kregen we inzicht in de weerstand van de bodem. Op basis van deze gegevens berekenden we uit welk profiel en lengte de damwandplanken moesten bestaan. Vervolgens plaatsen we met ons materieel de damwandconstructie.

Na het plaatsen van de damwandconstructie baggerden we de waterloop rondom de brug uit. Hierdoor konden we de fundering van de brug vrij maken. Om het waterpeil te kunnen regelen plaatsten we een pompinstallatie. Door middel van deze pompinstallatie creëerden we een veilige omgeving voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Na afronding van de renovatie verwijderden we de damwandconstructie. De Zuidwellebrug is inmiddels in oude luister hersteld.