Eén van de specialismen binnen Van der Straaten is de funderingstechniek. Na afloop van de sloopwerkzaamheden werd er namelijk rondom de bestaande loswal een nieuwe, geconserveerde damwand geplaatst. Deze zijn met elkaar verbonden door middel van schoor- en legankers om een stabiele constructie te creëren. Dit alles uiteindelijk verankerd in een betonnen deksloof.

Na uitharding van het beton is het terrein verder aangevuld met zand en afgewerkt met nieuwe industrieplaten. Op ongeveer 20m aan beide zijden van de loswal zijn eveneens twee stalen afmeerpalen geïnstalleerd, zodat ook de grotere scheepsklassen hier kunnen aanmeren.

Om de bereikbaarheid van de nieuwe loswal te vergroten is er een aansluiting met het bestaande wegennet gemaakt door middel van een nieuwe asfaltbaan