Voor het vervangen van deze kade is een uitvoeringsontwerp opgesteld, met de berekeningen en tekeningen van de nieuwe onderdelen.

Van de bestaande kade is het kademeubilair en de betonnen deksloof verwijderd en de damwand afgebrand. Naast de kade is de verharding verwijderd en een ontlastsleuf gegraven.

Er is een nieuwe damwand kade gerealiseerd over een lengte van 250m, voorzien van een ankergording en groutankers en een betonnen deksloof. De nieuwe kade is voorzien van bolders, ladders en wrijfstijlen.

Achter de nieuwe kade is zand aangevuld en verdicht, drainage en HWA-afvoer aangelegd en nieuwe verharding aangebracht.

De bestaande meerpalen voor de kade zijn voorzien van nieuwe afloopvoorzieningen en er is een nieuw werkbordes aangebracht voor het Loodswezen