Voorbereiding

Wij werkten de definitieve ontwerptekening uit naar een uitvoeringsontwerp met de bijbehorende berekeningen.

Om het werk te kunnen realiseren hebben we een bouwkuip gemaakt van 110 x 100 meter. We hebben een tijdelijke damwand aangebracht met een steunberm van stortsteen waarna we de bouwkuip hebben drooggezet.

Werkzaamheden

In hoofdlijnen omvatte onze werkzaamheden:

  • Verwijderen en aanbrengen van bestortingen met wiepen en geotextiel;
  • Aanbrengen van een tijdelijke dam over een lengte van circa 150m;
  • Droogzetten en houden van de bouwkuip met diepwel bemaling;
  • Het boren van gaten en zagen van sleuven tot een dikte van 1m;
  • Het leveren en aanbrengen van groutankers-, het aanbrengen van damwanden met stalen en betonnen deksloven;
  • Het vervaardigen van sponningen in wanden en vloeren;
  • Het maken en plaatsen van diverse stalen onderdelen waaronder leuningwerk, gordingen en bordessen.

In het bouwteamverband heeft Van der Straaten samen met de opdrachtgever diverse ontwerp optimalisaties bedacht, uitgewerkt en doorgevoerd. Dit om het project binnen het beschikbare budget te realiseren. Voor de werkzaamheden is vervolgens een bestek volgens de RAW-systematiek opgesteld.

Wij voerden bovenstaande werkzaamheden uit in de periode april tot en met oktober 2018.

Wegens problemen in de financiering kon de tweede fase binnen het totaalproject van het testcentrum niet gerealiseerd worden. Vervolgens is er gekozen voor het consolideren, herstellen en spuigereed maken van de Flakkeese Spuisluis. Ook hierin hebben we vanuit onze expertise een mooi resultaat mogen opleveren.