Op de locatie van de bestaande garage is een betonnen radartoren gebouwd inclusief de benodigde elektrische installaties. Hiervoor is de bestaande garage grotendeels gesloopt en herbouwd.

De radartoren is gefundeerd op een betonnen 6-hoekige fundatie voorzien van geschoorde boorpalen. De toren is opgebouwd uit prefab betonnen elementen, uitgevoerd in een gebogen driehoekvorm. In de toren zijn 2 verdiepingsvloeren en een dakvloer opgenomen. De schacht is voorzien van stalen toegangstrappen en bordessen naar de installatie- en radarruimte bovenin de toren. De bovenzijde van de toren is aan de buitenkant voorzien van aluminium felsbeplating met zonnepanelen. De totale hoogte van de radartoren bedraagt 25m boven het maaiveld.

Tegenaan de radartoren zijn een nieuwe toegangsruimte en aggregaatruimte gebouwd. Rondom de toren is de garage volledig herbouwd op een nieuwe betonnen fundering met boorpalen. De garage is verder opgebouwd uit een staalconstructie, metselwerk binnen- en buitenwanden, staal-betonnen dakvloer, prefab betonnen dakrandelementen en dakbedekking met valbeveiliging. In de garage is bestrating aangebracht, rondom de garage asfaltverharding.