Brielse Maasdam

Realiseren nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van het pomp-innamestation aan de Brielse Maasdam

Opdrachtgever: Evides Waterbedrijf
Uitvoeringstermijn: Juli 2017 - oktober 2017

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de waterkering van de dijk van de Brielse Meeroever. Er is een damwandconstructie met betonnen deksloof aangebracht met een lengte van 48m1.

Verder is er een onderheide betonvloer gerealiseerd t.b.v. een opstelplaats. De (asfalt)verhardingen van de inrit naar het pomp-/innamestation en het naastgelegen fietspad zijn uitgevoerd incl. de benodigde grondwerken.

Als oeverbescherming zijn zinkstukken met breuksteen aangebracht.