Rioolvervanging Langegracht te Kapelle

Huidig samengesteld rioolstelsel vervangen voor een gescheiden rioolstelsel.

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Uitvoeringstermijn: Maart 2018 - juli 2018

Het werk omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Langegracht, Bruëlisstraat en Gistellisstraat te Kapelle.

Bij deze werkzaamheden wordt het huidige samengestelde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat het vuil- en schoonwater van elkaar wordt gescheiden. Het schoonwater zal getransporteerd worden naar de vijver in de buurt en het vuilwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Tevens worden de huisaansluitingen overgenomen en de regenwaterafvoeren afgekoppeld.

De bestrating zal na de rioleringswerkzaamheden in een tijdelijk verband worden aangebracht.

Klik hier voor de bewonersbrief.         

Klik hier voor de 1e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 2e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 3e nieuwsbrief.               

Klik hier voor de 4e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 5e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 6e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 7e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 8e nieuwsbrief.           

Klik hier voor de 9e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 10e nieuwsbrief.           

Klik hier voor de 11e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 12e nieuwsbrief.

Klik hier voor de 13e nieuwsbrief.