In december hebben we wederom een project opgeleverd op de grens van land en water. Het herstellen, consolideren en spuigereed maken van de Flakkeese Spuisluis. Een uitdagend project voor onze afdeling waterbouw

Het oorspronkelijke project bestond uit de realisatie van een testcentrum voor getijdenenergie. In de eerste fase legden we het gebied rondom de Grevelingendam droog door middel van een tijdelijke dam.

De tweede fase in het project kon vanwege problemen in de financiering niet gerealiseerd worden. In opdracht van Rijkswaterstaat ondersteunden wij in het herstellen, consolideren en spuigereed maken van de Flakkeese Spuisluis.

Klik hier voor meer informatie over dit project.