SonderenGeotechniek

Sonderen van valt binnen Van der Straaten onder de afdeling Geotechniek. 

Waar Van der Straaten Aannemingsmaatschappij veel actief is voor bedrijven en overheden is de afdeling Geotechniek ook heel actief voor particulieren.

Al meer dan vijftig jaar verrichten wij sonderingen in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en omstreken. Ook wordt er met grote regelmaat in België door ons gesondeerd.