Uitleg en begrippen

Wat is een sondering?

Bij een sondering drukken we een conus (een stalen staaf) de grond in. Tijdens het indrukken meten opnemers in de conus de weerstand die ze ondervinden. Deze weerstand bestaat uit de puntdruk (conusweerstand) en de kleefkracht van de grond (wrijvingsweerstand).

De gemeten waarden leggen we digitaal vast. Via een uitwerkingsprogramma maken we een rapport, inclusief een grafiek. U ontvangt de resultaten via de post en digitaal.

Waar dienen sonderingen voor?

Constructeurs en aannemers gebruiken sonderingen voor het opstellen van een funderingsadvies. Het rapport geeft uitsluitsel over welke fundering nodig is: heien of niet, de lengte en de doorsnede van de palen. Een fundering is een grote postenkost in een bouwbegroting. Dit geldt voor:

  • Woningen, aanbouwen en serres.
  • Loodsen en schuren.
  • Wegen en grote verhardingsoppervlakken.
  • Bouwputten.
  • Kades en damwandconstructies.

Goed onderzoek en een betrouwbare sondering kan problemen voorkomen.Wat is nodig voor een sonderingsonderzoek?

Voor een betrouwbaar resultaat hebben wij nodig:

  • Het adres waar de woning of het bedrijfsgebouw komt te staan.
  • Een situatietekening of -schets met de contouren van het te bouwen object zodat de sonderingsdeskundige op het perceel kan uitmeten waar de bouw gepland is.
  • Bijzonderheden zoals bereikbaarheid, gewenst tijdstip uitvoering, enz..

Hoe groot is zo'n sondeerunit?

Onze afdeling Geotechniek beschikt over verschillend rollend en varend materieel. Daarmee voeren we sonderingen uit op alle mogelijke terreinen, binnen of buiten, of vanaf een schip of ponton op het water.