Uitleg en begrippen

 


Wat is een sondering?

Een sondering is het in de grond drukken van een metalen staaf (conus) met daarin opnemers waarbij de weerstand die deze ondervindt in de ondergrond wordt gemeten. Deze weerstand bestaat uit de puntdruk (conusweerstand) en de kleefkracht van de grond (wrijvingsweerstand).

De gemeten waarden worden digitaal geregistreerd en via een uitwerkprogramma aan de klant gepresenteerd in grafiekvorm (of digitaal bestand)  hieruit kan een constructeur afleiden welke grondsoorten aanwezig zijn en wat hiervan de consequenties zijn voor een fundering. 

 


Waar zijn sonderingen voor benodigd?

Sonderingen zijn nodig om een goed advies te kunnen geven voor de constructie van de fundering en een financieel juiste keuze hierin te kunnen maken. In aanmerking komen alle objecten welke  een redelijke economische waarde vertegenwoordigen zoals:

  • Woningen, aanbouw en serres
  • Loodsen en schuren
  • Wegen en grote verhardingsoppervlakken
  • Bouwputten
  • Kades en damwandconstructies.

Wat moet ik aanleveren voor een sonderingsonderzoek van mijn woning/bedrijfgebouw?

Wij hebben van u minimaal nodig:

  • het werkadres
  • uw factuuradres 
  • situatietekening / schets met de contouren van het te bouwen object (op een zodanige manier dat diegene die de sonderingen komt nemen ter plaatse kan uitmeten waar het object komt)
  • Bijzonderheden (zoals;  bereikbaarheid, gewenst tijdstip uitvoering e.d.)

Wat voor afmetingen heeft een sondeerwagen?

Zie voor de afmetingen van het sondeermaterieel onze pagina Materieel Geotechniek.