De Engelenburgerbrug is een monumentale brug in de binnenstad van Dordrecht. De brug is helaas in slechte staat en de hele brug wordt gerepareerd of vernieuwd. De werkzaamheden zijn een omvangrijke klus. Deze zomer begonnen we met de renovatie van de kademuren, middenpijler, fundering én de basculekelder. Daarnaast zijn we coördinerend aannemer voor de werkzaamheden aan het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk.

Het project raakt bijna alle specialismen van Van der Straaten Aannemingsmaatschappij: funderingstechniek, waterbouw, civiel en infra. Naast al deze werkzaamheden spelen bij dit project meerdere aspecten die bijdragen aan de complexiteit, zoals monumentenzorg, het beschermen van ecologische waarden, logistieke uitdagingen, omgevingsmanagement en alles wat komt kijken bij het werken aan en in een historisch stadscentrum.

In april 2021 moeten de werkzaamheden aan de landhoofden, middenpijler en kademuren gereed zijn zodat de nevenaannemers aan de slag kunnen met de elektrotechnische installatie en het bewegingswerk en de brugdelen kunnen plaatsen.

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Directie: Ingenieursbureau Drechtsteden