Participaties

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. investeert in samenwerking en neemt deel aan acties en initiatieven om de CO2-uitstoot te reduceren. Eén van de acties die VDS heeft ondernomen is dat het is ingeschreven bij de nationale CO2 database.


Alle ideeën voor energiebesparing zijn van harte welkom. Heeft u ideeën, voorstellen en/of suggesties? Mail ze dan naar de heer R. de Jongh,
r.dejongh@vd-straaten.nl

Van der Straaten participeert in het volgende project: Oosterschelde Tidal Power


Algemeen
Oosterschelde stormvloedkering. Wereldwijd is het voor het eerst dat een rij van 5 turbines op deze manier geïntegreerd is in een bestaande dam. De bedrijven bereiden zich momenteel voor op grootschalige uitrol van de technologie in Nederland en buitenland.


In dit project zal de huidige stand van de technologie worden doorontwikkeld om tot succesvolle uitrol te komen. In dit project zal de stroom worden terug geleverd via het Delta netwerk aan ruim 1000 Zeeuwse huishoudens. De doorontwikkeling betreft activiteiten rondom kosten reductie, rendementsverhoging, verbeteringen voor grootschalige productie en onderhoud. Daarnaast wil het consortium werken aan een brede maatschappelijke acceptatie van de technologie, ook op plaatsen die gevoelig zijn in verband met natuurwaarden en/of andere primaire functies zoals waterveiligheid en waterkwaliteit. Om de maatschappelijke acceptatie te vergroten is een combinatie nodig van monitoring van mogelijke effecten en communicatie en educatie daarover nodig.

Klik hier het projectplan.

Doelstelling
Voor de industriële deelnemers binnen het consortium is het doel om het huidige Oosterschelde getijstroom project uitvoerig te monitoren en analyseren om tot een 2e generatie ontwerp te komen van dam-geïntegreerde getijstroom centrales, dat uitzicht bieden op competitieve Levelised Cost of Energy (LCoE), hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid en brede maatschappelijke acceptatie, om zo grootschalig uitrol te realiseren in NL en wereldwijd.
Specifieke doelstellingen van industriële deelnemers:

  1. Llange termijn kostenreductie van zowel de Capital Expenditure (CAPEX) als Operational Expenditure (OPEX) van dam geïntegreerde getijstroom energie opwekking, doordat zowel de bouwkosten als de installatie-en onderhoudskosten verlaagd worden en de prestatie van turbines omhoog gaat.
  2. Hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en weerstand in extreme condities, door risico reductie van kritische onderdelen dankzij een test, monitoring en evaluatie programma van bestaande Oosterschelde project. 
  3. Brede maatschappelijke acceptatie door voorlichting over omgevingseffecten. 

De kennisinstituten binnen het consortium hebben als specifiek doel om in het kader van algemeen nut een onafhankelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis over onder andere de techniek en omgevingseffecten van getijdenenergie projecten en verwachten dat deze kennis in de toekomst verder kan worden ingezet bij projecten in het buitenland (kennis export).


Activiteiten Van der Straaten

Van der Straaten zal doormiddel van het uitvoeren van verschillende werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van een kostenreductie voor een slimme uitrol. Het doel daarbij is een kostenreductie van de LCoE (Levelised Cost of Energy) van €460/MWh naar €130/MWh in 2023 te realiseren. Om dit te bewerkstellingen werkt Van der Straaten samen met Tocardo International, Huisman en Istimewa. Van der Straaten voert daarbij de volgende activiteiten uit:

  • Evalueren van het huidige ontwerp en systeem om te analyseren op welke onderdelen een kostenreductie gerealiseerd kan worden;
  • Ondersteunen bij het de detail engineering van het te verbeteren ontwerpen;
  • Mede door ontwikkelen van de slimme installatie methode zoals uitgewerkt in de detail engineering;
  • In samenwerking met Huisman, Hillebrand, Tacardo en Isimewa werken aan slimme onderhoudsplannen.

Deze bovenstaande activiteiten zullen uitgevoerd worden in de volgende periode:

Start     :   1-12-2015

Einde   : 31-12-2017