OPDRACHTGEVERS

Onze portefeuille bestaat uit een grote diversiteit aan projecten, in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers in heel Nederland, België en Noord-Frankrijk. Onze referenties laten zien dat projecten op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau en zowel voor private als openbare opdrachtgevers succesvol afgerond worden.

Door deze diversiteit van projecten (verschillende omstandigheden en omgeving en diverse stakeholders) blijft onze kennis zich uitbreiden. Daarnaast is het mogelijk om met private opdrachtgevers een duurzame relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en transparantie.

Het opdrachtgeverschap van deze verschillende partijen vraagt om flexibiliteit en biedt tegelijkertijd kansen om te leren van de verschillende benaderingen. Kwaliteitsborging met Systeemgerichte ContractBeheersing, het veiligheidsbewustzijn van onze petrochemische klanten, duurzaam inkopen door overheden, projectbeheersing door de grote hoofdaannemers; ze staan alle op hoog niveau en bieden ons aanknopingspunten om ons proces verder te optimaliseren en te flexibiliseren. Zo kan op elke vraag een passend antwoord worden gevonden.

De volgende opdrachtgevers maken regelmatig van onze diensten gebruik:

  • Rijkswaterstaat
  • Waterschappen
  • Provincies
  • Gemeenten´╗┐
  • ´╗┐Vlaamse Overheid
  • Havenbedrijven
  • Petrochemische bedrijven
  • Overige watergerelateerde bedrijven
  • ´╗┐Particulieren