OVER ONS

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. is een middelgroot, ruim 110 jaar bestaand aannemingsbedrijf binnen de G.W.W.- sector met als kernactiviteiten:

  • Constructies in hout, beton en staal (o.a. steigers, remmingwerken, aanleginrichtingen, sluizen, bruggen, kades, gemalen, waterzuiveringen, bezinkbassins etc.);
  • Droog- en nat heiwerk (betonpalen, damwandconstructies, stalen buispalen etc.);
  • Technisch bodemonderzoek (sonderingen);
  • Grond- wegen- en leidingbouw.

Het bedrijf met ca. 90 medewerkers is VCA**2008/5.1 en norm ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Vooral in Zuidwest Nederland alsmede Belgisch Vlaanderen neemt het bedrijf een vooraanstaande positie in, maar ook buiten deze regio worden steeds meer werkzaamheden uitgevoerd.