Tidal Technology Center - Grevelingendam

Het realiseren van een Technology center voor getijdenenergie

Opdrachtgever: BT Projects
Uitvoeringstermijn: Voorjaar 2019

Het realiseren van het Tidal Technology Center in de Grevelingendam is een innovatief project. Het is uniek omdat er ter wereld nog nooit een vergelijkbare testlocatie is ontwikkeld. Van der Straaten is hoofdaannemer voor bouw van deze testlocatie. 

De bouw wordt in den droge uitgevoerd. De bouwkuip is afgedamd met behulp van een tijdelijke damwand met steenbestorting.

De werkzaamheden omvatten onderandere:- uitwerken van DO naar UO tekeningen en berekeningen- verwijderen en aanbrengen van bestortingen met wiepen en geotextiel- aanbrengen van een tijdelijke dam van circa 150m- droogzetten en houden van de bouwkuip met diepwel bemaling- het boren van gaten en zagen van sleuven tot een dikte van 1m- het leveren en aanbrengen van groutankers- het aanbrengen van damwanden met deksloven - het vervaardigen van sponningen in wanden en vloeren- het maken en plaatsen van diverse stalen onderdelen waaronder leuningwerk, gordingen en bordessen´╗┐.

https://www.youtube.com/watch?v=oq4VEQqYch8´╗┐