Rioolvervanging en Herinrichting Bakkersboogerd te Wemeldinge

Het huidige, gemengd, hoofdriool vervangen door een gescheiden rioolsysteem, alle bestratingselementen vernieuwen en de verharding van de rijbaan vervangen door een gesloten verharding

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Uitvoeringstermijn: Oktober 2017 / voorjaar 2018

Verwijderen van de bestaande verhardingsconstructies, incl. funderingsmaterialen. Het verwijderen van de bestaande rioleringen incl. kolken.
Het aanbrengen van nieuwe DWA en RWA riolering. Afkoppelen van de regenafvoerbuizen aan de voorzijde van de woningen.
Het aanbrengen van diverse elementenverhardingen. Het opstellen van een Projectkwaliteitsplan.
Het uitvoeren van keuringen. Het informeren van en afstemmen met bewoners.

Klik hier voor de bewonersbrief 

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief

Klik hier voor de tweede nieuwsbrief

Klik hier voor de derde nieuwsbrief

Klik hier voor de vierde nieuwsbrief

Klik hier voor de vijfde nieuwsbrief