Inrichting "de Vaete" Mannee Goes

Inrichtingswerken bestaan uit grondwerk, leidingwerk, aanbrengen verhardingen, terreininrichting en groenwerken

Opdrachtgever: Gemeente Goes
Uitvoeringstermijn: Mei 2017 - oktober 2017

Voor de inrichting van de "toegang" tot de woonwijk Mannee is door de gemeente Goes voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting gekozen. Deze inrichting bestaat uit het maken van een, onder architectuur ontworpen waterpartij, met keerwandelementen en traptredes.

Het aanliggende recreatieterrein is verhard met Stabilizer waarop speciaal vormgegeven, door ons bedrijf zelf geconstrueerde, stalen zitelementen met houten bekleding zijn opgenomen. Om een constant waterpeil te waarborgen is een overloop leiding aangelegd tussen de waterpartij en een watergang in de buurt van het werk.

De speciale beplantingen worden door een gecertificeerd onderaannemer aangebracht.