Rioolvervanging Doolhof Kapelle

Het werk bestaat uit vervangen DWA riool, aanbrengen nieuw HWA riool en overnemen van alle huisaansluitingen tot woning

Gebruikt materieel voor dit project:

Liebherr, Minikraan 1.5,
Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Uitvoeringstermijn: Maart 2017 - augustus 2017

In verband met de sloop van een school en nieuwbouw van woningen op dit perceel is, vooruitlopend op de herinrichting, door de gemeente Kapelle besloten om een gescheiden rioolstelsel in dit gebied aan te leggen.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van een oud beton riool door een DWA PVC riool, het aanleggen van een nieuw HWA riool, het overnemen van alle huisaansluitingen, het afkoppelen van de regenwaterafvoeren en het aanbrengen van nieuwe uitliggers t.b.v. de aanstaande nieuwbouw.

De bestrating wordt na de rioleringswerken in blokverband aangebracht