Herinrichting Dorpsstraat Gapinge

Gebruikt materieel voor dit project:

Liebherr, Shovel Ahlmann, Knikmops, Minikraan 1.5, Midikraan 2.6, MAN STRAATWERK,
Opdrachtgever: Gemeente Veere & DNWG Infra
Uitvoeringstermijn: juni tot december 2019

Het uit te voeren werk is gelegen in de woonkern Gapinge in de gemeente Veere. Het betreft de Dorpsstraat vanaf de westelijke komgrens voor de herinrichting en de Vriezenveenseweg en Schotsehoek beide gedeeltelijk t.b.v. herstraatwerkzaamheden.´╗┐

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Civiele werkzaamheden - Gemeente Veere

a. voorbereidende werkzaamheden;

b. het frezen en opbreken van bitumineuze verhardingen;

c. het verwijderen van slakkenfundering;

d. het opbreken van elementenverhardingen;

e. het uitvoeren van grondwerken

f. het vervangen van kolk- en huisaansluitingeng. het uitvoeren van verhardingswerken

Vervangen kabels en leidingen - DNWG Infra B.V. Voorbereidende werkzaamheden;

- Kabel en leidingenwerkzaamheden transportleidingen;

- Kabel en leidingenwerkzaamheden distributieleidingen

- Kabel en leidingenwerkzaamheden huisaansluitleidingen´╗┐

 Klik hier voor de faseringstekening

Klik hier voor de verkeersomleidingskaart

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief