CO2 PRESTATIELADDER

Wij zijn gecertificeerd Voor de CO2 prestatieladder trede 3. Informatie hierover is te vinden op de website van SKAO:

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Van_der_Straaten_aannemingsmaatschappij_B_V

Met onze focus op CO2 bewust handelen tonen wij onze oprechte betrokkenheid ten opzichte van een duurzame wereld.

2015 is gebruikt om de basis CO2 uitstoot inzichtelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een emissierapportage van het jaar 2015. Mede op basis van deze uitstootcijfers is vervolgens gekeken naar mogelijke reductie van CO2 uitstoot. Dit heeft geresulteerd in reductiedoelstellingen voor de aankomende jaren t/m 2020.

Doelstelling:

Van der Straaten aannemingsmaatschappij B.V. heeft als doelstelling om op middellange termijn, tot en met 2020, de CO2-emmisie ten opzichte van het basisjaar 2015 voor scope 1 en 2 met 12% te reduceren, waarbij de CO2-emissie gerelateerd is aan de omzet.

Om uiteindelijk aan de bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zijn per scope reductiedoelstelling geformuleerd.

Scope 1: directe emissies
Van der Straaten wil de directe emiisie van de eigen organisatie tot en met 2020 ten opzichte van het basisjaar 2015 met 10% verminderen (waarbij de CO2-emissie is gerelateerd aan de omzet) door: 

§  Het brandstofverbruik van het wagenpark terug te dringen;
§  Het brandstofverbruik van het materieelpark en de schepen terug te dringen;
§  Het aardgasverbruik terug te dringen.

Scope 2: indirecte emissies
Van der Straaten wil de indirecte emissie van de eigen organisatie tot en met 2020 ten opzichte van het basisjaar 2015 met 50% verminderen (waarbij de CO2-emissie is gerelateerd aan de omzet) door:

§  Het elektriciteitsverbruik binnen ons pand terug te dringen waarbij ten minste 50% van het elektriciteit wordt opgewekt doormiddel van groene stroom in 2020.

Indien beide doelstellingen behaald worden een CO2 emissiereductie van 12% gerealiseerd.

Tabel 2: Reductieplan in jaarlijkse stappen (reductie t.o.v. het basisjaar 2015)

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Scope 1

2%

4%

6%

8%

10%

Scope 2

10%

20%

30%

40%

50%

Totaal

2,4%

4,8%

7,2%

8,6%

12%

 

CO2-reductiemaatregelen

De voor(uit)gang van de CO2-reductie worden halfjaarlijks gerapporteerd. De doelstellingen en hieruit volgende maatregelen zullen zo nodig worden bijgesteld indien blijkt dat dit nodig is. In 2016 worden de volgende maatregelen doorgevoerd:

  • Efficiënter rijgedag waardoor het brandstofverbruik wordt verminderd
  • Efficiënter besturen bouwmachines waardoor het brandstofverbruik wordt verminderd;
  • Efficiënter besturen van schepen waardoor het brandstofverbruik wordt verminderd;
  • Aanschaf van warmtepomp installaties die zowel kunnen verwarmen als koelen, waarbij de CV ketel als bijverwarming dient.
  • In gebruik name nieuw kantoor waarbij rekening is gehouden met diverse energiebesparingsmogelijkheden, zoals: HR++ glas met een extra klimaatgevel, slim verwarmen en koelen, slimmer verlichten en slimmer schakelen.
  • In 2020 wil Van der Straaten 50% van de benodigde elektriciteit aanschaffen doormiddel van groene stroom.

Van der Straaten zal zich inspannen om alle medewerkers zich ervan bewust te laten worden een schakel te zijn in de ketting die de onderneming vormt. De voorgenomen doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd indien een ieder zich sociaal en maatschappelijk betrokken voelt en zich richt op voortdurend verbeteren. 

De doelstellingen en reductiemaatregelen zijn opgenomen in het Energiemanagement Programma:

Van der Straaten Aannemersmaatschappij B.V. is gecertificeerd voor CO2-bewustzijn niveau 3, zie certificaat hier.