BEDRIJFSPROFIEL

Van der Straaten is een pur sang Zeeuws familiebedrijf met ambitie, bestaat al bijna 110 jaar en is daarvoor in 2005 koninklijk onderscheiden. 'Van der Straaten' is de korte benaming van een groep van in Hansweert gevestigde werkmaatschappijen die op de markt van civiele techniek en waterbouwkundige aanneemwerken actief zijn.

In de staalconstructiewerkplaats op ons terrein prefabriceren we constructies voor onze werken. Ook beschikken we over een eigen ontwerpafdeling, een team van specialisten dat in staat is om de meest uiteenlopende constructies en werken te ontwerpen en engineeren.

Van der Straaten heeft een grote expertise binnen de sector civiele techniek, voornamelijk in de betonbouw en de constructieve waterbouw. De activiteiten van het bedrijf concentreren zich veelal op of in het water of op de grens van land en water en omvatten o.a.:

  • Droog - en nat heiwerk (betonpalen, damwand, buispalen etc.);
  • Het bouwen van kunstwerken in beton  (steigers, kademuren, viaducten, waterzuiveringen, gemalen, bergingskelders, reinwaterkelders etc.);
  • Het bouwen van kunstwerken in staal en hout (ducdalven, remmingwerken,  bruggen etc.);
  • Droge infratechnieken (grond-, straat- en leidingwerk);
  • Technisch bodemonderzoek (sonderingen en boringen).

 

Visie 

Van der Straaten werkt als toonaangevende aannemer van betonwerken en constructieve- waterbouwwerken, met Zuid-West Nederland en omgeving als zwaartepunt. Daadkracht, directe betrokkenheid, een betrouwbare werkwijze, een loyale vaste kern van medewerkers en een gezonde financiële basis zijn de traditionele waarden waar het bedrijf trots op is en die worden gecombineerd met alles wat het tot een modern aannemingsbedrijf maakt.

Van der Straaten biedt zijn opdrachtgevers inzet en kwaliteit naast vakkundigheid en een pragmatische en flexibele werkwijze. Daarbij streeft het bedrijf ernaar zijn medewerkers een uitdagende werkomgeving te bieden en in zijn activiteiten bij te dragen aan de kwaliteit van de omgeving waarin het werkt.

 

Structuur

Van der Straaten is een bundeling van werkmaatschappijen die alle (direct of indirect) dochterondernemingen zijn van één moedermaatschappij, Des Rues BV.

Des Rues BV is in handen van een aantal aandeelhouders die alle afstammen van de oprichter van het bedrijf. Het is daarmee de vierde en vijfde generatie van aandeelhouders sinds de oprichting van het bedrijf in 1905. Geen van de aandeelhouders is werkzaam in Van der Straaten, maar er is een sterk gevoel van verbondenheid met het bedrijf.

In de praktijk is één en dezelfde persoon statutair en algemeen directeur van de in Hansweert gevestigde werkmaatschappijen (Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV, Van der Straaten Aannemingsgroep BV, Van der Straaten Beheer BV). 

Er is een driekoppige raad van commissarissen om de belangen van het bedrijf (aandeelhouders, werknemers, andere stakeholders) te helpen behartigen, de directie aan te stellen en deze te ondersteunen en controleren.

  

Personeel en organisatie

Het personeelsbestand in Hansweert bestaat uit ca. 75-90 medewerkers, waarvan ongeveer 20 à 25 personen deel uitmaken van het stafpersoneel. Intern wordt de organisatie gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid en een informele werksfeer. 

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. is volgens de eisen welke vastgelegd zijn in NEN-EN-ISO 9001,  VCA** en CO2-prestatieladder van SKOA gecertificeerd.

 

Materieelbestand

Van der Straaten beschikt over een modern en uitgebreid materieelbestand, variërend van:

  • Kraanschepen, werkschepen en een drijvende bok;
  • Heimachines voor droog en nat heiwerk voor betonpalen, stalen buispalen en damwand;
  • Sondeerequipment;
  • Telekranen en graafmachine;
  • Rijdend materieel, vrachtauto’s en trailers.