WATERBOUW

Van der Straaten is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van diverse waterbouwkundige constructies, uitgevoerd in staal, kunststof, hout en beton, zoals:

  • Kademuren (laad- en losinrichtingen)

  • Remmingen- en geleidewerken

  • Dukdalven en andere afmeerinrichtingen

  • Drijvende- en vaste steigers

  • Bruggen

  • Sluiscomplexen (sluisdeuren en drijframen)

  • Meetpalen, -opstellingen en lichtopstanden

  • (Jacht-) haveninrichtingen