Referenties


Opdrachten voor sonderingen krijgen wij van:

 • Particulieren en bedrijven met bouwplannen
 • Diverse overheden
  • Gemeentes
  • Rijkswaterstaat
  • Provicies
  • Havenschappen
  • Waterschappen
 • Constructeurs / Architecten
 • Ingenieursbureaus
 • Bouwbedrijven: 
  • Woningbouw
  • Staalbouw
  • Civiele bouwers
 • Projectontwikkelaars / woningbouwvereningingen:

 

Ons werkgebied is hoofdzakelijk Nederland en België. De sonderingen in België worden in samenwerking met het bedrijf 'Blancqstra Geo Advies' uitgevoerd. Klik hier voor de website van Blancqstra Geo Advies.

 

Projecten:

"Monitoring Waterrijk Boskoop", Opdrachtgever: Waterrijk.

Dit project omvat de volgende werkzaamheden:

- Boringen inclusief samendrukkingsproeven.

- Bepaling van het volumegewicht en het watergehalte.

- Uitvoering van diverse sonderingen.

- Het plaatsen van waterspanningsmeters.

- Het monitoren van zakbakens en waterspanningsmeters over een periode van 3,5 jaar.

 

"Sonderingen en boringen Ketel- en Zwartemeer", Opdrachtgever: MH-Poly

Dit project omvat de volgende werkzaamheden:

 - Het uitvoeren van 32 stuks sonderingen en 10 boringen vanaf het water  en 16 stuks samendrukkingsproeven.

 

"Sonderingen en onderzoek kwaliteit bovengrond voor hergebruik project Waterberging Volkerak- Zoommeer"

Opdrachtgever: Combinatie Van Oord / KWS Infra

Dit project omvat de volgende werkzaamheden:

- Het uitvoeren van 29 sonderingen en 345 handboringen

- 52 maal bepaling van het lutumgehalte en erosiebestendigheid.

- Werkzaamheden verricht in waterkeringen inclusief bepaling milieukundig onderzoek conform AP04