Sonderingen

Welke sonderingen voeren wij uit?

  • Sonderingen met meting puntweerstand, kleef en weergave wrijvingsgetal (optioneel met waterspanning) op land en op water;

  • Sonderingen met meting geleiding en temperatuur (zoet/zout water).´╗┐

  • Sonderingen en bomdetectie met een magnetische conus;

  • Lokaliseren van ankerstangen en bepaling lengte van damwand in situ;

  • Plaatsing en monitoring peilbuizen en waterspanningsmeters;

  • Geotechnische boringen en indien gewenst labonderzoek en funderingsadvies;

  • Advisering voor geotechniek (damwanden, bemaling, palen e.d.);

 

Waar voeren wij sonderingen uit?

Hoofdzakelijk in Nederland en in ons buurland België. Daar werken we samen met Blancqstra Geo Advies uit Dendermonde. Ook staat onze sondeerwagen regelmatig in Frankrijk of Engeland.

 

´╗┐Welke apparatuur gebruiken wij voor sonderingen?

Voor sonderingen beschikken wij over verschillende voertuigen voorzien van professionele apparatuur. Op elk terreintype kunnen we terecht. Speciaal voor moeilijk bereikbare plekken als tuinen, brandgangen, bedrijfspanden of woningen grbruiken we een mini-sondeervoertuig voorzien van rupsbanden, een eigen ontwerp.

Bij sonderingen op het water, offshore en nearshore, bundelen we verschillende disciplines die wij in huis hebben. Met een van onze schepen of pontons, gecombineerd met de sondeermachine varen we naar de juiste locatie. Ook voor een sondering dicht naast een damwand of paal draaien wij onze hand niet om. Met een bordes komen we ook op die moeilijk bereikbare plekken.

 

Alle middelen en apparatuur, nodig voor het uitvoeren van nauwkeurig bodemonderzoek hebben wij onder één dak, uiteraard inclusief gespecialiseerde medewerkers. In overleg met u verzorgen we een maatoplossing. Samen komen we tot een betrouwbaar resultaat.

Meteen een offerte aanvragen?

Een offerte aanvragen gaat eenvoudig via dit formulier.