Afdeling Geotechniek


Welke werkzaaamheden?

Afdeling Geotechniek doet onder andere de volgende geotechnische werkzaamheden:

  • Sondering met meting puntweerstand, kleef en weergave wrijvingsgetal (optioneel met waterspanning) op land en op het water;
  • Sonderingen en bomdetectie met een magnetische conus;
  • Localiseren van ankerstangen en bepaling lengte van damwand in situ;
  • Plaatsing en monitoring peilbuizen en waterspanningsmeters;
  • Geotechnische boringen en indien gewenst labonderzoek en funderingsadvies;
  • Advisering t.b.v. de geotechniek (damwanden, bemaling, palen e.d.);
  • Sonderingen met meting geleiding en tempratuur (zoet/zout water).

Welk werkgebied ?

Hoofdzakelijk is ons werkgebied Nederland en België. De sonderingen in België worden in samenwerking met het bedrijf 'Blancqstra Geo Advies' uitgevoerd. Klik hier voor de website van Blancqstra Geo Advies. 


Welk materieel is beschikbaar?

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden beschikken we over divers en modern materieel.

Zie hiervoor onze pagina Materieel Geotechniek.

Bij sonderingen op het water hebben wij de mogelijkheden, en het materieel, om meerdere kennisgebieden van ons bedrijf te bundelen en de sondering vanaf het water voor u uit te voeren.

Wij beschikken zelfs over een bordes zodat we heel kort bij damwand of paal kunnen komen.