GEOTECHNIEK
 Geotechniek

 Sonderen valt binnen Van der Straaten onder de afdeling  Geotechniek. 

 Waar Van der Straaten Aannemingsmaatschappij veel actief is voor  bedrijven en  overheden is de afdeling Geotechniek ook heel actief  voor particulieren.

 Al meer dan vijftig jaar verrichten wij sonderingen in Zeeland,  Brabant, Zuid-Holland en  omstreken. Ook zijn we wekelijks in België actief.