ONTWERP EN ADVIES

De ontwerpcapaciteiten van Van der Straaten Aanemingsmaatschappij zijn gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. Wij ontwerpen en adviseren op het gebied van constructies in hout, en beton, veelal gelieerd aan water, waaronder:

  • Damwandkuipen en - schermen;
  • Kadeconstructies;
  • Bruggen;
  • Funderingsconstructies;
  • Vaste- en drijvende steigers;
  • Remming- en geleidewerken;
  • Dukdalven en andere afmeerinrichtingen.