ONDERHOUD HAVENS

Havens en met name de kade- en steigerconstructies moeten continue beschikbaar zijn en functioneel blijven, waarbij tijdig onderhoud noodzakelijk is. De uitdaging bij het onderhoud van havens zit hem in de vaak uitdagende planning, het tegelijk samenkomen van disciplines en activiteiten en het werken in een nautische omgeving met de natuurelementen water, wind en getij.

Naast eenmalige projecten op het gebied van havenonderhoud (en restauratie) hebben wij al ruim 15 jaar onderhoudscontracten in beheer voor havenschappen en petrochemische bedrijven.

Wij weten dan ook als geen ander, wat er naast bedrijfservaring, competenties, kennis en kunde wordt gevraagd van de deskundigheid van de mensen die dit onderhoud uitvoeren.

We hebben het onderhoud aan havens (en waterbouwkundige constructies) daarom ondergebracht in een speciaal onderhoudsteam. Dit team behartigt niet enkel de uitvoering van het onderhoud, maar voert ook inspecties/opnames uit, informeert u over de status van het onderhoud en geeft adviezen. Wij werken vanuit een integrale aanpak en kunnen zodoende verder specialiseren en investeren op het gebied van havenonderhoud en u als beheerder van een passend advies voorzien.