ONDERHOUD EN RESTAURATIE

Van der Straaten is gespecialiseerd in het onderhouden en restaureren van diverse constructies in hout, staal, beton en (natuur)steen, zoals:

  • Kademuren
  • Bruggen
  • Steigers
  • Remmingwerken
  • Sluisdeuren
  • Sluiskolken
  • Dijkcoupures

 

Juist bij restauratiewerkzaamheden kan een goed eindresultaat slechts gestoeld zijn op een objectief en deskundig advies, gecombineerd met een vakbekwame uitvoering. Dat laatste is bij aanpassing aan vaak oude constructie-onderdelen van groot belang.

Naast eenmalige projecten op het gebied van onderhoud en restauratie hebben wij al ruim 10 jaar onderhoudscontracten in beheer van waterbouwkundige constructies voor havenschap en petrochemische bedrijven. Op deze wijze borgen wij samen met deze opdrachtgevers een goede (onderhoud) staat van de constructies