INFRA

Het vakmanschap en de expertise die Van der Straaten bezit, heeft geresulteerd dat deze afdeling in de achterliggende         15 jaar behoorlijk aan de weg heeft getimmerd. Dit is zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten, omdat wij in de eerste levensfase hoofdzakelijk projecten gerealiseerd hebben waarbij het ambachtelijke straatwerk een vereiste was, maar daarnaast tegenwoordig ons zodanig hebben ingericht dat wij het straat- en rioleringswerk eigentijds en modern uitvoeren om zodoende aan alle actuele ARBO-verplichtingen voldoen.

Hoofdzakelijk worden deze projecten, die meestal verworven worden op de onderhandse of enkelvoudige markt, binnen de Zeeuwse regio uitgevoerd. Hierdoor hebben wij momenteel binnen de Zeeuwse infrastructurele bouw een vooraanstaande positie ingenomen, gestreefd wordt echter om de kwaliteit van het geleverde product verder te verbeteren. Deze kwaliteitsverbetering komt onder andere tot uiting in onze kwaliteitszorg, productievoorbereiding, klanttevredenheidsrapportage en de kostendeskundigheid.

Bijzonder is het dan ook te noemen dat wij in de achterliggende jaren actief geweest zijn op het gebied van herinrichtingen van binnenstedelijk gebied. Verder zijn wij actief op het gebied van:

  • Bouwrijpmaken woongebieden

  • Woonrijpmaken woongebieden

  • Rioolaanleg en reconstructies

  • Herinrichting woonwijken

  • Infrastructuele inrichtingen van bedrijventerreinen

Uiteraard zijn wij gaarne bereid om nadere toelichting te geven en het eventueel maken van een concurrerende aanbieding.