FUNDERINGSTECHNIEK

Prefab betonpalen

Van der Straaten is gespecialiseerd in het leveren en heien van prefab betonpalen. Ons werkgebied bestrijkt heel Nederland, België en Noord-Frankrijk. Wij heien betonpalen voor woningbouw, kantoren, utiliteitsbouw, kunstwerken, kadeconstructies en steigers.

Voor het inbrengen van betonpalen beschikken wij over een uitgebreid materieelpark dat diverse types en afmetingen machines omvat. Zo hebben we vier giekkranen met voorzetmakelaar (Hitachi tot 70 ton) in gebruik. Deze kranen kunnen worden uitgerust met dieselblokken (D12 tot D46) en hydraulische vrijeval blokken (Juntan HHK5A/7A).

De hydraulische heiblokken zijn volledig regelbaar en hebben bovendien het voordeel dat er schoon gewerkt kan worden zodat het milieu niet onnodig wordt belast. Door het instellen van de valhoogte van het heiblok kan één en hetzelfde heiblok licht tot zwaar heiwerk uitvoeren al naar gelang de gewenste draagkracht van de paal.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze mogelijkheden:

 
Doorsnede  Max.lengte 
 18x18 cm   16.00 m
 22x22 cm  22.50 m
 25x25 cm  26.00 m
 29x29 cm  27.00 m
 32x32 cm  27.00 m
 35x35 cm  27.00 m
 38x38 cm  27.00 m
 40x40 cm  27.00 m
 42x42 cm  27.00 m
 45x45 cm   27.00 m

 

Wij kunnen eveneens het heiwerk verzorgen voor houten palen en stalen buispalen. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen wij door het inzetten van mini-heistellingen uit de voeten.

Daarnaast zijn wij in staat, door onze ervaring op het gebied van bodemonderzoek (uitvoeren van sonderingen en boringen t.b.v. geotechnisch onderzoek) om verantwoorde oplossingen voor funderingsproblemen te realiseren in overleg met onze opdrachtgevers en uit te voeren (dus van het gehele funderingsproces).

Wij zijn lid van de branche-organisatie NVAF (Nederlandse Vereniging van Aannemers van Funderingswerken). Voorts zijn wij gecertificeerd volgens de Landelijke Erkenningsregeling Funderingsbedrijf (LEF). 

Damwandwerkzaamheden

Van der Straaten is op het gebied van damwandwerken al jarenlang een gerenommeerd bedrijf. Wij verzorgen graag Uw complete damwandconstructie. Dit kan een kademuur zijn, maar evengoed een bouwput of sleufbeschoeiing. Van ontwerp tot en met voltooiing, wij kunnen alles voor U verzorgen. Daartoe hebben wij een deskundige staf tot onze beschikking alsmede onze eigen voorraad damwand-, balk- en buisprofielen. Op het gebied van verankeringen kunnen wij U in samenwerking met onze partners de nieuwste technieken bieden.

Voor het inbrengen en uittrekken van de damwanden beschikken wij over een uiterst geavanceerd materieelbestand. Naast de traditionele draadkranen met vrijhangend trilblok hebben we ook een volledig hydraulische machine in gebruik. Deze machine is voorzien van een hoogfrequent trilblok met variabel moment-instelling. Dit om overlast/hinder als gevolg van onze werkzaamheden tot een minimum te beperken. Deze speciaal voor ons gebouwde machine is in staat om planken tot 17 meter lengte in te brengen en te trekken.

Voor de draadkranen is een breed spectrum aan trilblokken beschikbaar, van groot tot klein. Uiteraard kan met de draadkranen ook damwand geheid worden, in dat geval worden deze uitgerust met een voorzet-makelaar en een dieselblok of hydraulische vrije val hamer.