CIVIEL

Van der Straaten is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren  van diverse constructies in de civiele betonbouw, veelal gelieerd aan water, waaronder:

  • Doorlaatmiddel, (riool) gemalen en vispassages

  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)

  • Fiets- en faunatunnels en ecoduiker

  • Viaducten, bruggen en overkluizing

  • Kelders en (bergbezink) bassins 

  • Funderingconstructies ´╗┐voor industriële bouw

  • Compressor- en pompfundaties